HU-SRB IPA

A projekt neve:

Magyar-szerb határon átívelő ár- és talajvíz vízszabályozási rendszer kiépítése és üzembe helyezése – Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water management system – HUSEFLOOD, HU-SRB/0901/121/087

Célja: A projekt átfogó célja kibővíteni a rendelkezésre álló, árvízi és belvízi károk megelőzését szolgáló technikai eszközöket a gazdaságilag és társadalmilag elmaradott területeken, illetve az árvíz és belvizek által veszélyeztetett térségekben, valamint növelni az illetékes hatóságok szabad kapacitását és a határmenti kommunikációt az árvízi és belvízi károk megelőzése és elhárítása érdekében.

A projekt célcsoportja Magyarország és Szerbia közös folyó-menti veszélyeztetett települései, pontosabban a következő régiók, kistérségek és azok települései: Magyarországon Dél-alföld Régió, ezen belül Kistelek kistérség, Szerbiában Vajdaság tartomány, ezen belül pedig Magyarkanizsa (Kanjiža) városa.

A projekt céljai hozzájárulnak a „Környezeti fenntarthatóság és biztonság a határzónában“ a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban megnevezett specifikus cél eléréséhez, mely Program hosszú távú célja egy fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő régió létrehozása.

Fő kedvezményezett: Kisteleki Környéki Települések Többcélú Társulata

Projekt partnerek:
1. Tisza Menti Információs fejlesztési Központ, Magyarkanizsa
2. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged

A projekt időtartama: 2010.06.30. – 2011.06.29.

A projekt összköltségvetése: 844.868,00 euró, melyből az Európai Unió társfinanszírozása 718.138,00 eurót tesz ki.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT”

 

2011. december 31.-én lezárul a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása pályázata, amelyet a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kiírt, az “Infrastruktúra és Környezet” 1. számú prioritás tengelyen belül az “1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért” beavatkozási területen az “1.2.1. Kisebb léptékű vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelem) tevékenységek” intézkedésre nyújtott be.
A Magyar-Szerb határon átnyúló ár- és belvízvédelmi rendszer létrehozása és működtetése a Tisza-folyó mentén című és HU-SRB/0901/121/087 azonosító számú projekt az alábbi fejlesztéseket tette lehetővé a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása és partnerei (ICR-Szerbia, ATIKÖVIZIG-Magyarország) számára:

•    1 db kotró-rakodó gép
•    1 db platós tehergépkocsi
•    1 db multifunkcionális tehergépjármű
•    1 db traktor pótkocsival
•    1 db generátor
•    5 db benzines mobilszivattyú
•    2 db motorfűrész
•    1 db Térinformatikai Rendszer
•    12 db számítógép állomás
•    10 db hordozható GPS készülék

A projekt célcsoportja Magyarország és Szerbia közös folyó–menti veszélyeztetett területei, pontosabban a következő régiók, kistérségek és azok települései: Magyarországon Dél-alföld Régió, ezen belül Kistelek kistérség, Szerbiában Vajdaság tartomány, ezen belül pedig Magyarkanizsa (Kanjiza) városa.

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása pályázatban vállalt kötelezettségének eleget téve létrehozott egy telefonközpontot, amelyen keresztül a célterületeken élő lakosság a lenti telefonszámon bejelentheti ár- és belvízzel kapcsolatos észrevételeit és az esetleges veszélyhelyzeteket.

A hívható zöld szám: 0036-80/820-033

A projekt összköltségvetése 844.868 euró, melyből az Európai Unió társfinanszírozása 718.138 eurót tesz ki.

Jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával készült el. A dokumentum tartalma a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának kizárólagos felelőssége, mely semmilyen körülmények között nem tükrözi az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság álláspontját.