Referenciák

Informacioni dan

Tema: Kako napraviti Biznis plan

BIZNIS PLAN

Sumiranje ostvarivanja-izvršenja
Opis društva: pravna forma, istorijat, start-up planovi, itd…
Proizvod ili usluga: opis prodaje, prednosti i koristi Vašeg upca.
Analiza tržišta: poznavanje tržišta – potražnja i ponuda, lokacija ovih faktora, pristup ovima.
Strategija i marketing: Način postizanja ciljeva, vremenska i budžetna odgovornost, praćenje ciljeva
Prodaja putem interneta: U cilju utvrđivanja potrebe za e-trgovinu, opis troškova projektovanja,održavanja, koristi, potencijal…
Zaposleni: Opis zaposlenih i drugih lica, organizovanost radne snage. Ključna lica.
Finansijska analiza i planiranje: Određivanje minimalnih prihoda, izdataka, profita i obrt novca koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva u zdravom roku.
/redosled pisanja 2.,3.,4.,…8.,1.,!!!/

1.0 Sumiranje ostvarivanja-izvršenja
1.1 Cilj
1.2 Put do cilja
1.3 Ključni uslovi
2.0 Opis društva
2.1 Vlasništvo – kapital
2.2 Istorijat društva ili Start-up Plan
2.3 Lokacija društva ili proizvodnih jedinica
3.0 Proizvod ili usluga
3.1 Opis proizvoda ili usluge
3.2 Upoređivanje konkurencije – kompetitivnost
3.3 Iskazivanje prodaje
3.4 Izvori resursa
3.5 Primenjena tehnologija
3.6 Budući proizvodi i usluge
4.0 Analiza tržišta
4.1 Određivanje tržišta i ciljne grupe
4.2 Strategija prema ciljnoj grupi
4.2.1 Potražnja
4.2.2 Pokazatelji tržišta – trendovi
4.2.3 Rast tržišta
4.3 Analiza proizvodnje na tržištu
4.3.1 Učesnici u proizvodnji – dobavljač /kooperant
4.3.2 Prodajna mreža na tržištu
4.3.3 Konkurentni proizvodi
4.3.4 Glavni konkurenti
5.0 Primena predviđene strategije
5.1 Rangiranje zadatka pri ostvarivanju cilja
5.2 Vrednovanje proizvoda/usluge
5.3 Granice kompetitivnosti
5.4 Marketinška strategija
5.4.1 Zaštitni znak,slogen
5.4.2 Politika cene
5.4.3 Promocije
5.4.4 Prodajna mreža
5.4.5 Marketing program
5.5 Strategija-struktura prodaje
5.5.1 Predviđena prodaja
5.5.2 Prodajni program
5.6 Strateški partneri
5.7 Glavne tačke unapređenja
6.0 Sumiranje internet stranice
6.1 Marketing
6.2 Razvoj
7.0 Zaposleni
7.1 Organizacijska struktura
7.2 Menadžment
7.3 Granice i odgovornosti menadžmenta
7.4 Opis kadrovske strukture
8.0 Finansijski planovi
8.1 Glavne potrebe
8.2 Ključni finansijski pokazatelji
8.3 Detaljna analiza strukture troškova i cene proizvoda ili usluge
8.4 Projektovani dobit i izdaci
8.5 Projektovano kretanje novčanih sredstva
8.6 Projektovanje bilansa
8.7 Srazmera investicijske i dobitne jedinice
8.8 Dugoročni plan

Opasnosti

· Fluktuacija faktora na tržištu
· Nerealna projektovanja,promene prihoda I rashoda
· Nedostatak inovacije I inovativosti
· Vizuelni prikaz numeričkih pokazatelja
· Nedostatak konkurencije/kokurentnosti
· Cash-flow

Vrste

· Interni
· Tehnološko- inovativni, kadrovski
· Banka
· Venture capitalists