Tájékoztatási pályázat kistérségi médiumok részére

Pályázatok

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
 2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.
 3. A pályázatra azon szerbiai székhelyű jogi személyek jelentkezhetnek, akik:
  • magyar nyelvű nyomtatott/online sajtót készítenek,
  • magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,
  • magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.
 4. A támogatást igényelhetik:
  • eszközbeszerzésre,
  • köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes
  vagy részbeni támogatására.
 5. A kiosztásra kerülő támogatás: 900 000 (azaz kilencszázezer) dinár.
 6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–75 000 dinár.
 7. A pályázat formája nyílt, a pályázatokra odaítélt támogatás vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.
 8. Benyújtási határidő: 2022. április 14., 14.00 óra.
 9. A pályázat megvalósulási paraméterei:
  • megvalósítási időszak: 2022. január 1. – december 15.
  • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2022. december 31-éig.
 10. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
  • a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
  • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.
 11. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
 12. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.
 13. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).
 14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
  „PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE”
 15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.
 16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.
 17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.
 18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.
 19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.
 20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

https://www.mnt.org.rs/magyar-nemzeti-tanacs-2022-evi-tajekoztatasi-palyazata-kistersegi-mediumok-reszere