Oktatásra vonatkozó, 2012 évben másodízben odítélendő támogatások pályázati felhívása

Pályázatok

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Oktatásra vonatkozó,  2012 évben másodízben odítélendő támogatások pályázati felhívása

1./A pályázat formája: nyílt  pályázat.

2./A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás összesen 2.000.000,00 (azaz: kétmillió) dinár, amelyből 1.000.000,00 dinár összegre a kiemelt jelentőségű, a társalapított valamint a társalapítás alatt álló oktatási intézmények pályázhatnak, 1.000.000,00 dinár összegre pedig egyéb, magyarul illetve magyar nyelven is oktató oktatási intézmények pályázhatnak.

Az ezen pályázati kiírásban szereplő összeg abban az esetben kerül kiosztásra amennyiben, a forrásösszeg a szerződéskötések előtt rendelkezésre állnak.

3./A támogatás vissza nem térítendő.
A támogatás igényelhető: működésre, programra, eszközbeszerzésre, infrastruktúrafejlesztésre (A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni. Ilyen jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában).

A támogatás igényelhető elő és utófinanszírozásra egyaránt.

A támogatás felső határa: 100.000,00 dinár.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás nagysága: 100.000,00 dinár

A pályázat tárgyának ebben az évben kell megvalósulnia.

A jelentést az odaítélt eszközök felhasználásáról a naptári év november 30-ig szükséges leadni.

4./A jelen határozat alapján meghirdetett támogatási pályázaton pályázhatnak:
–          1.000.000,00 dinár összegre a kiemelt jelentőségű, a társalapított valamint a társalapítás alatt álló oktatási intézmények pályázhatnak,
–          1.000.000,00 dinárra pedig egyéb, magyarul illetve magyar nyelven is oktató oktatási intézmények pályázhatnak.

5./A pályázatokon való részvétel feltételei, hogy:
–        a pályázó jelen pályázat 4. pontjának megfelelően a kiírt pályázat részvevői körébe tartozik, és
–        a pályázó a pályázati határidőn belül beadta a pályázati jelentkezését a pályázati kiírásnak megfelelően, és
–        a pályázónak nincs elmaradott és határidőre el nem számolt tartozása a Támogató felé, és
–        a pályázó hiánytalan dokumentációt nyújtott be a pályázati kiírásnak megfelelően.

6./A pályázat határideje:
–        a pályázati felhívás 2012. október 3-tól 2012. október 19-ig,
áll nyitva a pályázók számára.
–        a pályázatok átadásának határideje: 2012.október 19., ___9.30___ óra
–        a pályázat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül kerül elbírálásra,
–        a pályázati eredmények az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül közzétételre kerülnek a Tanács honlapján, és a pályázók elektronikus formában tájékoztatva lesznek.

7./A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A kérelmeket elektronikus és nyomtatott formában is be kell küldeni!
Elektronikus formában a kérelmeket a rendszeresített pályázati űrlapon (T- 3) kell elküldeni a következő e-mail címre: office@mnt.org.rs vagy közvetlenül az MNT Közigazgatási Hivatalába CD-n vagy USB-n.

Nyomtatott formában a pályázati űrlapot (T-3) (lepecsételve és aláírva) az MNT Közigazgatási Hivatalába kell kézbesíteni  postán vagy közvetlenül.

A pályázati űrlap (T-3) a  www.mnt.org.rs honlapról letölthető, illetve az MNT Közigazgatási Hivatalában felvehető.

A pályázatokat a pályázók zárt borítékban adhatják át.

Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
24 000 Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.
A pályázatokat az „OKTATÁSI PÁLYÁZAT – ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és  címével  kell beadni

8./ A pályázat elbírálását végző bizottság összetétele: Szűcs Balázs-elnök, Beretka Katinka-tag, Lovas Ildikó-tag, Dr. Lengyel László-tag, Simon Erzsébet-tag, Joó Horti Lívia-tag, Dr. Zsoldos Ferenc-tag.
A pályázat elbírálást végző bizottság a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala elnökének 2012. szeptember 10-én, MNT-001529/K/2012-J/134/2 iratszámú végzésével lett kinevezve a 2012-es naptári évre.

9./A pályázat elbírálási mércéi A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) kerültek meghatározásra.  A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs.)

A támogatások odaítélésének javaslatáról, az illetékes bizottság       minden körülményt figyelembe véve ÉRTÉKELI A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET,   különös tekintettel a kiírt pályázati célok megvalósulására, és „MEGFELELŐ”  VAGY „NEM MEGFELELŐ” ÉRTÉKELÉST ADHAT,  melyeket továbbít a Tanács elnökének, döntéshozatalra.

Forráshiányra való hivatkozással a pályázati jelentkezések elutasíthatóak.

10./A pályázat mellékletei: T – 3 pályázati űrlap, T – 4 elszámolási összesítő,

11./ A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

12./Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

13./ A megítélt és folyósított támogatások a Támogató által elfogadott elszámolási szabályzat alapján kerülnek elszámolásra, amelynek rendelkezései a kiírt pályázat részét képezik.

14./Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kiírt pályázat alapján jogosultságot szerzett pályázó nem valós adatokat szolgáltatott annak elbírálásához, elveszíti a jogosultságát a támogatásra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

15./A pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács honlapján, valamint a Magyar Szó című napilapban és honlapján kerül megjelentetésre.

Pályázati űrlap

Elszámolási összesítő

Link