Pályázati felhívás ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatására

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatására

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági- és cserkész közösségek támogatása által.

2. A pályázati felhívás tárgya
A 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások
• a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
• eszközbeszerzés.

4. Nem támogatható kiadások
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások),
• honlap-fejlesztés.

5. Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező olyan jogi személyiséggel rendelkező határon túli civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés).

A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000,- Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
Megpályázható összeghatár 500.000,- Ft – 1.000.000,- Ft közötti összeg.

Benyújtási határidő: 2018. december 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információk az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján – a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.
Ügyintéző Nagy Beáta, telefon: +36-1-795-3218,
e-mail cím: beata.nagy@bgazrt.hu
Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos segítségnyújtás:
E-mail: info@bgazrt.hu
Pápai Zoltán: +36 1 795 9340
Rozsos József: +36 1 896 6501

Részletek