Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztésére és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya
2.1 A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása.
Különös tekintettel:
• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági programok, gyermekfoglalkozások, nyári táborok támogatása,
• egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
• amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása,
• értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása,
• sport rendezvények támogatása,
• közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakítása és erősítése.

2.2 Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák)
Különös tekintettel:
• oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás,
• általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi),
• taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása,
• szakmódszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása,
• oktatók béréhez való hozzájárulás,
• oktatók utaztatásához való hozzájárulás
• pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása,
• magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása
• programok szervezéséhez való hozzájárulás,
• hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása
• tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

2.3 A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Különös tekintettel:
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó,
• szakmai kiadványok,
• könyvkiadás támogatása.

2.4 Szervezetek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Különös tekintettel:
• az 5. pontban megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása
• infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.
Egy pályázó pályázati tárgyanként 1 pályázatot, összesen legfeljebb 2 pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény) 1. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és – ide nem értve a kijevi és lembergi székhelyű szervezeteket – ukrajnai székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző
• bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is,
• egyházi jogi személy
• (a továbbiakban: pályázó).

Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 2.500.000 Ft közötti összeg

Benyújtási határidő: 2019. január 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:
• személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
• telefonon: minden munkanap fogadják hívását. Ügyintéző: Pappné Popovics Judit, telefon: +36-1-795-65-82
Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos segítségnyújtás:
E-mail: info@bgazrt.hu
Pápai Zoltán: +36 1 795 9340
Rozsos József: +36 1 896 6501
Kérjük, kövesse figyelemmel a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket a BGA Zrt. honlapján.

Részletek