„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2019

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai 2019

1. A pályázat célja:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) által — a Szekeres László Alapítvány közreműködésével — nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívás támogatási céljai:
I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, fenntartási költségeinek támogatása
IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

3. A pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
b) kizárólag a VI. pont szerinti támogatási célra. gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
c) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

A minimálisan igényelhető összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000 Ft.

A pályázat megvalósulási paraméterei
Megvalósítási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
Benyújtási határidő: 2018. december 21. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2020. január 30-ig.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA telefonszámán: +381 24 554450

Részletek