A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2019

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2019

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat támogatási céljai:
I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Különös tekintettel:
• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok, szórványprogramok,
• egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
• magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok,
• szakképzést végző oktatási intézmények programjai,
• magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok,
• amatőr és hivatásos színházi produkciók,
• a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok.

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Különös tekintettel:
• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás,
• szakmai kiadványok támogatása,
• honlap létrehozása és fejlesztése.

III. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Különös tekintettel:
• jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek),
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások (kivételt képez a 4. pontban feltüntetett ingatlan- és gépjárművásárlás) támogatása,
• képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása,
• magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

3. Egy pályázó az I.-II.-III. római számmal jelölt támogatási célonként (a francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.
Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható kiadások
• Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai). Az I. tárgy esetében az eszközbeszerzésre tervezett összeg nem haladhatja meg a pályázatban igényelt költségvetés 20%-át.
• A III. pályázati tárgy esetében:
• működési kiadások támogatása,
• eszközbeszerzés,
• ingatlan beruházások.

4. Nem támogatható kiadások
• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
• ingatlan- és gépjárművásárlás
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)
• késedelmi kamat, bírság
• adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű:
a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával,
b) kizárólag a II. pont szerinti támogatási célokra gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
c) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
(a továbbiakban együtt: pályázó).

7. Igényelhető támogatás:
A pályázattal 500.000,- Ft – 2.500.000,- Ft közötti támogatási összeg igényelhető.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei
8.1 Megvalósítási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
8.3 Benyújtási határidő: 2018. december 19. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:
személyes ügyfélfogadás útján az Alapkezelő honlapján (http://bgazrt.hu/) feltüntetett
• ügyintézőnél 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
Hétfőn 8.30-tól 12-30-ig és 13-16 óráig
Szerdán 8.30-tól 12.30-ig
Pénteken: 8.30-tól 12.30 van lehetőség,
• telefonon: minden munkanap 9-től 12 óráig fogadják hívását.

Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos segítségnyújtás:
E-mail: info@bgazrt.hu
Pápai Zoltán: +36 1 795 9340
Rozsos József: +36 1 896 6501

További részletek a BGA honlapján