Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

A civilszervezeti projektumoknak a 2013. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege: 16.400.000,00 dinár.
A jelen pályázat szerinti eszközöket – a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban – civilszervezetek (állampolgári egyesületek) kapják az alábbi szakterületekhez tartozó projektumaik megvalósítására:

1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek
2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése
3. a helyben élő közösség fejlesztése
4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem
5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése
6. a közoktatás programjai
7. ifjúsági programok
8. időskorúak programjai
9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése
10. a civil társadalom fejlesztése
11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatása)
12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása
13. jószolgálati munka
14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme
15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése
16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége
17. nem iskolarendszerű képzés
18. a női jogok érvényesítése
19. a tömegtájékoztatás fejlesztése
20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.

A 2012. december 26-án kelt 02-402/2012-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi  költségvetésből 2013-ban nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsőbbséget élvező szakterületeivé a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 13. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította.

A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi – mint községközi, köztársasági szervezetek – a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki működésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, melyek működési területe nem elsősorban kulturális vagy mezőgazdasági jellegű, és ez a bejegyzési okiratukból is kitűnik.

Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésből pedig csak egy projektumának támogatására ítélhető oda eszköz.

A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani.

A projektumot a költségvetési év végéig, azaz 2013. 12. 31-éig be kell fejezni.

A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani.

A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak.

A pályázati dokumentáció letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve munkanapokon 7.00 és 15.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület épületének (Fő tér 1) 26. sz. irodájában vehető át.

A pályázati dokumentáció a következőket tartalmazza:
1. pályázati nyomtatvány
2. a projektkoordinátor és a fő munkatársak életrajza
3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata
4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata.

A pályázatokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fő tér 1 szám, 24420 Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában átadva kell benyújtani.

A nyílt pályázatról további felvilágosítás a 873-249-es telefonszámon Jenei Ervintől kapható.

Pályázási határidő: 2013. február 7., 15.00 óra.

Link