Meghívásos pályázat egyszeri, vissza nem térítendő, kiegészítő jellegű ösztöndíj-támogatás odaítélésére

Pályázatok

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

Meghívásos pályázat egyszeri, vissza nem térítendő,  kiegészítő jellegű ösztöndíj-támogatás odaítélésére a 2012/2013-as tanévre

A pályázhatnak azok a középiskolások és egyetemi hallgatók, akik a 2012. év második felében a
–    a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesületnél,
–    a Zentai Diáksegélyező Egyesületnél,
–    a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesületnél,
–    az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületnél és
–    a Temerini Diáksegélyező Egyesületnél
pályáztak ösztöndíjra, viszont azok részéről az említett pályázatokon nem részesültek támogatásban.

Ezzel a meghívásos pályázattal a Szekeres László Alapítvány (SZLA) a vajdasági magyar diáksegélyező egyesületek által lebonyolított diáksegélyezési tevékenységhez utólag biztosított kiegészítő források célba juttatásában lát el feladatot.

A megítélésre kerülő támogatás, megfelelő szerződés megkötését követően, szerbiai székhelyű banknál kizárólag személyesen a támogatott nevére nyitott dinár-csekkfolyószámlára (tekući račun) történhet.

A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2013. január  25.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. február 15., péntek 14,00 óra, amely időpontig a pályázati űrlapnak és mellékletének papír (nyomtatott) formában be kell érkeznie az Alapítvány irodájába (nem a postai bélyegző dátuma a mérvadó);

A pályázók köre: a felsorolt diáksegélyező egyesületek által a SZLA részére eljuttatott, erre a célra készített névjegyzékekben szereplő személyek. Az így meghatározott személyi körön kívül eső személyek nem nyújthatnak be pályázatot;

Pályázat formája: egyszeri, vissza nem térítendő, ösztöndíj jellegű támogatás;

A pályázat benyújtásának módja: A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot egy eredeti példányban, valamint az ahhoz kötelezően mellékelendő bankkártya-fénymásolatot (vagy más, bank által kiadott számlaszám-azonosító okiratot), postai küldeményként a

Szekeres László Alapítvány,
24000  Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.
címre kell eljuttatni,
vagy személyesen munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között a SZLA-nak az Ago Mamužić utca 13. számú épülete II. emeletén levő irodájába, illetve munkanapokon és hétvégén 8.00 és 18.00 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján (Ago Mamužić utca 11.).

Aki csak teheti, magát az Word dokumentumként elkészített, hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot (amely e-mailben megküldésre került, illetve a www.szla.org.rs internet-címről tölthető le), a papíron elkészített és postai levélküldeményként megküldött pályázati űrlap mellett (azonban elektronikus formában készült – szkennelt – mellékletek nélkül), küldje meg e-mailben is az office@szla.org.rs címre.

A pályázat érvénytelen, amennyiben:
•    a pályázó kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon nyújtotta be;
•    a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
•    a pályázati dokumentáció hiányos, és/vagy nem tartalmazza a kötelező mellékletet (bankkártya-fénymásolat vagy más, bank által kiadott számlaszám-azonosító okirat);
•    a papír (nyomtatott) formájú pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó sajátkezű aláírása;
•    ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó személyi száma (JMBG) és banki csekkfolyószámla-száma, vagy, ha ezen adatok alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.

További információk az Alapítvány honlapján és 024/554-450 tel/fax számán kaphatóak.

Pályázati űrlap

Pályázati felhívás

Adatkezelési tájékoztató

Link