Ösztöndíjpályázat

Pályázatok

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁSI KOLLÉGIUM

Ösztöndíjpályázat

Feltételek:
•    a pályázó valamely állami egyetem másodéves hallgatója
•    az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,5 (mellékelni a hivatalos bizonylatot)
•    állami költségen  tanul
•    nem ismételt évet.

A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat 10 nyertese – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesülnek és a kollégium által kinevezett tanárvezetőjük (tutoruk) segítségével bekapcsolódnak a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, szerepelnek a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK-kon).

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokat kínál Újvidéken, a Tudósklubban.
A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve – a fenti feltételeken túl – a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét, az átlagot és a választott szak nehézségét is. A pályázó a pályázaton való részvételével elfogadja a döntéshozó szerv illetékességét, ill. hogy a döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

Pályázni 2012. október 15-éig, az e célra készült jelentkezési űrlapon lehet.

Az űrlap letölthető a www.vmtdk.edu.rs honlapról, a Képzési rendszer/2012 ösztöndíjpályázat címről.

A kitöltött adatlap és a felmérő kérdőív ajánlott postai küldeményként nyújtható be határidőn belül. A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.
A kollégium az eredményről minden pályázót levélben értesít.

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
21000 Novi Sad/Újvidék, Vojvode Mišića 1.
Tel/fax: 021-557-237
e-mail: vamafelkol@gmail.com
www.vmtdk.edu.rs