Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara .

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju dugometražnih  igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2.Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim  scenariom i može konkurisati dva puta uzastopno sa istim scenariom na Konkursu .

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za proizvodnju igranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica, u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih zajednica iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika), esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji  Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje  izdavačkom delatnošću.
2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje objavljivanja knjiga

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 6.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 800.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 1.700.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

1. objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski;
2. objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih zajednica.
Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. jedan Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava i za  sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 2. Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 19.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 7.700.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe i projekte;
•    programe i projekte likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, multimedija, dizajna i umetničke fotografije;
•    programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti i
•    književne programe i projekte.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave), kao i programi i projekti iz oblasti savremenog stvaralaštva koji su na jezicima nacionalnih manjina.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02. do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje tekućih popravki i nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i
održavanja zgrada, objekata i opreme i za finansiranje ili sufinansiranje projektnog planiranja, nabavke mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 4.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na  konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) (u daljem testu: podnosilac prijave).
2.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i najviše sa jednim projektom za projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine.
3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog
umetničkog stvaralaštva Srba u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 13.000.000,00 dinara  4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba, kao i organizovanje etno-manifestacija u zemlji i inostranstvu;

•    nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo Srba (pod osnovnim sredstvima podrazumevaju se: nošnja i ostali odevni predmeti, kao  i materijali za izradu odevnih predmeta koji su neophodni za izvođenje folklornih programa, popravka i nabavka instrumenta);
•    naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije) i prezentovanje rezultata ovih istraživanja održavanjem izložbi, stručnih skupova, objavljivanjem publikacija, muldimedijalnih zapisa, i sl.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011. godine.

Link

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu finansiraće u 2011. godini programe od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 12.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 8.900.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe;
•    pozorišne programe,
•    multimedijalne programe i programe ulaganja u kulturu zaštite prirode.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje programa od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini manifestacije od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 102.300.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 16.150.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 65.750.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne manifestacije;
•    manifestacije likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, multimedija, dizajna i umetničke fotografije;
•    manifestacije pozorišne i filmske umetnosti i
•    manifestacije u oblasti književnosti i jezika.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje izdavanja časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini izdavanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 3.740.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 840.000,00 dinara – 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo izdavači i druga pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 16.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    projekte zaštite, konzervacije, restauracije, revitalizacije, rekonstrukcije i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisana kulturna dobra – graditeljsko nasleđe i arheološki lokaliteti);
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije pokretnih kulturnih dobara (muzejske građe), i to: konzervatosko-restauratorsku zaštiti muzejske građe, projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki i tematske izložbe kojima se promoviše najvrednije kulturnog nasleđa;
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekte savremenih načina obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka, promovišu međunarodni standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
•    projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje kulturno nasleđe AP Vojvodine;
•    projekte kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i
•    ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, kao i ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.
Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.
Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, mogu da učestvuju isključivo organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu,  Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs  (telefon za informacije: 021/456 016, 487 45 34, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs).

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju, i
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link