Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

Konkurs traje: do 31.07.2014.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati podrška organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2014. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 11.000.000,00 dinara.

Detaljnije

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za lokalne samouprave – razvoj usluga socijalne zaštite

1.     Uslovi konkursa
Na konkursu mogu učestvovati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.62/2013):
Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Ivanjica, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac,  Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac,  Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sečanj, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava

Kriterijumi za pružaoce usluge
Lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti (čl.64., čl.65., čl.66. i čl.67.) koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:
•    Da je registrovana nevladina organizacija (udruženje građana);
•    Da je javna ustanova koja pripada sistemu socijalne zaštite;
•    Da je druga javna ustanova na lokalnom ili na regionalnom nivou;
1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

USLUGE KOJE SE MOGU PODRŽATI U OKVIRU KONKURSA

  • dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
  • usluga podrške za samostalan život: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu.

Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Direktni korisnici su deca, stari, žrtve nasilja i druge osetljive grupe, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 100.000.000,00 (stomiliona) dinara i  obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2014. godinu. Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

KRITERIJUMI ZA SADRŽAJ PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE PODNETI PRIJAVA
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se do kraja decembra 2014. godine.

Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: nabavke materijala i sredstava za rad, troškove osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekuće troškove održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    opremanje i adaptacije objekata;
•    kupovina opreme;
•    edukacije;
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom;
•    troškovi kampanja.

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao i potrebno ga je iskazati u predlogu projekta i u narativnom budžetu. Opština obezbeđuje iz vlastitih sredstava naknade osoblja angažovanog na upravljanju projektom, kao i sve ostale troškove ukoliko su neophodni za sprovođenje projekta, a koje ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike ne finansira i u ovom konkursu se nalaze pod stavkom «neprohvatljivi troškovi».

KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI
Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik).

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje obavezna dokumentacija:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluka lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži
•    Odluka o načinu i visini participacije korisnika

Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju ćirilicom na srpskom jeziku.

Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (II sprat C krilo, kancelarija br.15.)
11000 Beograd

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:
Prijava na konkurs za lokalne samouprave
Naziv opštine
Adresa opštine podnosioca prijave
«NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA»

Krajni rok za prijavu
Krajnji rok za slanje prijava je 5  maj 2014. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

Detalji

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

Priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2013. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Rok za konkurisanje: 26. maj 2014. godine.

Detalji konkursa

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava – Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena

multifunctional sport pitchMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava za učešće u projektu: Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije  

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje početak realizacije projekta Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija ili adaptacija i opremanje postojećih terena u multifunkcionalne sportske terene za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku).

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za masovno bavljenje sportom svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta planirana su u budžetu Ministarstva za 2014. godinu, na poziciji 511 – Budžetski fond za finansiranje sporta.

Projektom je predviđena rekonstrukcija ili adaptacija postojećeg terena u multifunkcionalni sportski teren, dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2, za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku), sa završnim slojem od asfalta i pratećom opremom (golovi, koševi i stubovi sa mrežom za odbojku).
Realizacija projekta je predviđena u dve faze. Prvu fazu realizuje i finansira sredstvima budžeta jedinica lokalne samouprave, a drugu fazu realizuje i finansira Ministarstvo omladine i sporta. U prvoj fazi predviđeni su pripremni radovi, pripremanje podloge za završni sloj, odnosno svi potrebni radovi za saniranje postojećih dotrajalih terena,  izrada temelja sa nosačima za ugradnju opreme i radovi na odvodnjavanju ukoliko su predviđeni projektom, a u drugoj fazi radovi na postavljanju završnog sloja od dvoslojnog asfalta, obeležavanje terena i opremanje.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU I KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Prijavu za učešće u projektu može podneti jedinica lokalne samouprave ako je vlasnik, odnosno korisnik sportskog objekta – terena, uz saglasnost vlasnika, u skladu sa članom 117. stav 6. Zakona o sportu.

U postupku odabira jedinica lokalne samouprave za učešće u projektu ceniće se ispunjenost opštih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je opredeljen postojeći sportski teren za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju u multifunkcionalni sportski teren dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
–    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta, odnosno rekonstrukcija ili adaptacija;
–    da  su radovi na kapitalnom održavanju sportskog objekta mogući u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
–    da je zemljište na kojem se planira rekonstrukcija, odnosno adaptacija sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac projekat iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova (prva faza), izrade tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Pored navedenih opštih uslova ceniće se ispunjenost posebnih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je u pitanju sportski teren koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika;
–    da je lokacija terena dostupna svima pod jednakim uslovima,
–    da jedinica lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sportski teren, razvrstana u nižu grupu razvijenosti.
Obrazac za prijavljivanje dostupan je u Ministarstvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs.

Prijavu za učešće u projektu dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 16. MAJA 2014. GODINE

Detalji

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
o    kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
o    izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.)
o    komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
o    uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
o    izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
o    nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
o    privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),
o    melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.),
o    davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.

Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti:
o    jedinica lokalne samouprave
o    fizičko lice;
o    poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik
o    naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti  poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija;
o    ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
o    privredno društvo i preduzetnik;
o    udruženje vodokorisnika;
o    zemljoradnička zadruga.

Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%

Rok za prijavu: U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno.

Detalji konkursa

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Konkurs traje: 11.04.2014. do 25.05.2014.

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa teritorije AP Vojvodine, koji pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta uz uslov da obezbede finansiranje u obimu 40% od ugovorene vrednosti radova. Preostala sredstva u obimu od 60% sufinansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Detalji konkursa

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

kancelarija za saradnju sa civilnom drustvomKANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.

Opšti cilj konkursa je podsticanje međunarodne i regionalne saradnje i promocija vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod APR-a, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata ili partneri na projektima koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke“ u 2013. godini i čije aktivnosti su u toku u trenutku podnošenja prijave.  Pravo učešća na konkursu imaju samo nosioci projekata ili partneri na projektima koji zahtevaju obavezno kofinansiranje.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. do 24. aprila 2014. godine.

Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju

Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“

green ideaTRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za „ZELENE IDEJE“

Trag fondacija uz podršku Fonda braće Rokfeler (RBF), Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Instituta za održive zajednice (ISC) i Erste Banke organizuje Nacionalni Forum za zelene ideje, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

Namera je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, što podrazumeva:

– ravnomeran privredni i društveni razvoj uz zaštitu životne sredine
– usklađivanje ekonomskog rasta i razvoja sa interesom životne sredine i društvenim razvojem po meri čoveka

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici koja imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 7.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje.

Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 15. maja 2014. do 17 časova.

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na www.tragfondacija.org i na www.superste.net.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći ovde, ili tražiti od kancelarije Traga putem adrese: zeleneideje@tragfondacija.org ili telefona: (011) 78 39 467.

Detalji

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

SKGO

Studijsko putovanje – Lokalna dimenzija regionalne politike EU

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Lokalna dimenzija regionalne politike EU” koje će se održati od 21. do 23. maja 2014. godine u Briselu

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa institucijama i zakonodavstvom EU u oblasti regionalnog razvoja i saradnje.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 21. aprila 2014. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org  

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Organizator pokriva troskove smestaja, obroka i dnevnica.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

halaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona  proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 169.701.525,00  dinara za 2014. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.

2.    Privredno društvo koje dobija sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati, uz saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji lokalnih samouprava AP Vojvodine iz druge grupe (čiji je stepen razvijenosti od 80% do 100% republičkog proseka), treće grupe ( čiji je stepen razvijenosti od 60% do 80% republičkog proseka) i četvrte grupe (čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka), prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013 godinu („Sl. glasnik RS“; br. 62/2013), iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za  50% godišnjeg iznosa zarade novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine odobrenih sredstava (oprost duga), što predstavlja olakšice u vidu državne pomoći (De minimis), a u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

4.    Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju projekta.

5.    Privredno društvo koje je učestvovalo na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu Komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u tekućoj godini, uz dostavljanje nove prijave pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

6.     Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika,
3.    Privredna društva koja ulažu veći procenat sopstvenih sredstava,
4.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
5.    Projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine,
6.    Privredna društva koja su učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta.

7.     Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

8.    Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
–    Dokaz o registraciji privrednog društva,
–    Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine ( osim za novoosnovana privredna društva)
–    Obaveštenje u pismenoj formi o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su  dodeljene privrednom društvu u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine
–    Saglasnost odgovarajućeg organa opštine
–    Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata:
– cilj predloga projekta,
– kratak opis  tehnologije,
– šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem,
– način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine,
– ciljevi proizvodnje i marketinga i
– projekcija obima plasmana i finansijskog efekta.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad,  kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

Detalji konkursa