Instruktivna obuka za samozapošljavanje

ICR Instruktivna obuka za samozapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Subvencija se dodeljuje nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000 hiljada dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti. I ove godine uslovi su dosta jednostavni: lice mora da bude prijavljeno na evidenciji nezaposlenih, završilo instruktivnu obuku […]

Nastavi

Registracija udruženja u APR

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE Registracija udruženja u APR Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) koji je stupio na snagu  22.07.2009. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, ministar za državnu upravu i lokalnu […]

Nastavi

IPA 2009 Rezime rada ICR-a na međunarodnim projektima za 2009.

Vrlo je verovatno da je opština Kanjiža zajedno sa ICR-om bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija opština na polju potsticanja međunarodne saradnje u vidu kreiranja međunarodnih projekata. Sledi skraćeni pregled po pozivima. IPA CBC Romania-Serbia, rok konkursa 29.jul 2009. Dugo najavljivan i očekivan poziv za IPA prekograničnu saradnju između Srbije i Rumunije došao […]

Nastavi