Dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu, na poziciji 525, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi […]

Nastavi

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2014/2015. godinu U cilju podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta […]

Nastavi