Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi! Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji […]

Nastavi

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini   Predmet Predmet Konkursa je selekcija programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini. Predlozi mogu biti iz […]

Nastavi

Javni poziv – Efikasno korišćenje energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2014. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije I Pravo učešća na konkursu Konkurs je […]

Nastavi