Inkluzija Roma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inkluzija Roma Ciljevi programa • Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja. • Legalizacija romskih naselja. • Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice. • […]

Nastavi

Dodela bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština u cilju unapređenja turističke ponude u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 […]

Nastavi