Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015. godini Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj turizma u 2015.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija za razvoj turizma u 2015. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini. Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač […]

Nastavi