Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2015. godini U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom […]

Nastavi

stručnih skupova u 2015. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkursavni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015. godini U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim […]

Nastavi

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“ Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije, 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim […]

Nastavi