Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom ili druge socijalno humanitarne organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, a koji doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom […]

Nastavi

5 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA – 5 KONKURSA   JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine.   JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora, u AP Vojvodini za 2016. godinu U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodele sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji AP Vojvodine, podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna […]

Nastavi