Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera Cilj programa Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata. Programi prekogranične saradnje Programi prekogranične […]

Nastavi

Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama

TRAG FONADCIJA Poziv za konkurs Otvoreno o javnim politikama Trag fondacija u saradnji sa udruženjem CRTA i u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih ideja koje se odnose na analize javnih politika iz oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Analize i predlozi praktičnih politika koje budu podržane […]

Nastavi

Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju

MINISTARSTVO PFINANSIJA Program podrške privrednicima kroz Italijansku kreditnu liniju Nakon veoma uspešne realizacije prve Kreditne linije, Italijanska Vlada je odobrila i Program druge Kreditne linije u vrednosti od 30 miliona evra, koji u Srbiji implementira Ambasada Italije zajedno sa Ministarstvom Finansija Srbije. Svrha Kreditne linije je da preko domaćeg bankarskog sistema doprinese ekonomskom rastu Srbije […]

Nastavi