Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

EVROPSKA UNIJA Interreg IPA CBC Hungary – Serbia Specifični ciljevi se ostvaruju kroz sledeće prioritetne ose i aktivnosti: Prioritetna osa 1: Unapređenje prekograničnog upravljanje vodama i sistemima prevencije rizika 1.1 Upravljanje vodama i zaštita protiv ekstremnih vremenskih uslova Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 1.500.000 EUR (okvir za meru je 4 miliona EUR) 1.2 […]

Nastavi

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

EVROPSKA KOMISIJA Kreativna Evropa- Potprogram Kultura Podrška projektnima evropske saradnje 2017 Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera. U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za: – Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi; – Jačanje razvoja publike stimulisanjem interesovanja […]

Nastavi

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

TELENOR FONDACIJA Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno 1. UVOD Kao najveći strani investitor u Srbiji, kompanija Telenor kroz aktivnosti Telenor fondacije ulaže u Srbiju i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije,Fondacija pomaže u rešavanju izazova sa kojima se suočava srpsko društvo. #Uključisedigitalnotema je drugog ovogodišnjegkonkursa, a predstavlja poziv za […]

Nastavi