Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini 2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini 3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje […]

Nastavi

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF) Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji. Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara. Predlozi projekta moraju […]

Nastavi

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

POKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara koristiće se za: a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u […]

Nastavi