Konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije međunarodnih takmičenja i manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije međunarodnih takmičenja i manifestacija od interesa za AP Vojvodinu Konkurs je objavljen u sredu 1.03.2017. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 15.3.2017. godine Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa aplikativnim formularom i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.godine Konkurs je objavljen u sredu 1.03.2017. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.06.2017. godine Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa aplikativnim formularom i obaveznom dokumentacijom […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima žena za finansiranje projekata u cilju unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/ udruženjima žena za finansiranje projekata u cilju unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 dinara (slovima: dvamilionaitristotinehiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu – Podsticajni […]

Nastavi