Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini 1. Cilj i predmet konkursa Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se […]

Nastavi

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

MINISTARSTVO PRIVREDE KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini, koji se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA). Usluga mentoringa je namenjena […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2017. godini Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2017. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00  (dvamiliona) dinara. Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i […]

Nastavi