Regresiranje osiguranja useva i plodova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Regresiranje osiguranja useva i plodova Subvencionisanje osiguranja useva i plodova sprovodi se već duži niz godina. Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza. Pravo na korišćenje regresa ima: 1. pravno lice, 2. preduzetnik i 3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava Mogu se osigurati: 1) usevi […]

Nastavi

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju definisane su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Sl.glasniku RS broj broj 58/17. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja. […]

Nastavi

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog […]

Nastavi