Dodela malih grantova udruženjima građana

BOŠ Dodela malih grantova udruženjima građana U okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti “ otvoren je konkurs za dodelu malih grantova udruženjima građana. Konkurs je otvoren do 17. januara 2016. godine, u 23:59 časova. Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i […]

Nastavi

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat  4009 Primena solarne energije u […]

Nastavi