Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture […]

Nastavi

FORUM ZA ODGOVORNO POSLOVANJE i SMART KOLEKTIV Nagrada za korporativno volontiranje Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pozivaju sve kompanije koje sprovode programe volontiranja zaposlenih da se prijave na konkurs za sedmu po redu godišnju Nagradu za korporativno volontiranje. Nagrada za korporativno volontiranje uspostavljena je 2011. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima CSR Europe […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD kojima su dodeljena sredstva EU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD kojima su dodeljena sredstva EU na pozivu iz 2016. godine u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava – grant šema za Srbiju za 2016-2017. Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, […]

Nastavi