Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini Program javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom realizuje se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, odnosno radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i ostvarivanja određenog […]

Nastavi

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni poziv je otvoren od dana […]

Nastavi