Godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg […]

Nastavi

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, i to: 1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou; 2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih; 3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i […]

Nastavi

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

EVROPSKI PROGRES Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije Specifični cilj: Poboljšanje uslova za ekonomski razvoj kroz izradu planova detaljne regulacije u područjima koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost Preduslovi: • Inicijativa i / ili odluka Opštinskog veća o izradi plana detaljne regulacije • Javno dostupni prostorni / generalni plan regulacije […]

Nastavi