Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za održavanje tekuće likvidnosti Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima. Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, i obračunava se uz primenu valutne […]

Nastavi

Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate. […]

Nastavi

Krediti za trajna obrtna sredstva

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za trajna obrtna sredstva Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na nabavku sirovina i materijala, zaliha, kao i ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima. Iskoristite povoljne uslove kreditiranja nabavke potrebnih […]

Nastavi