Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2018. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Centrifuga 2018.

SUPERSTE Centrifuga 2018. Centifuga je deo programa Superste.net kojim podržavamo super ideje organizacija i neformalnih grupa. Za novi ciklus Centrifuge za 2018. godinu svoju ideju možete prijaviti do 7. maja u 12h. Detaljnije

Nastavi

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju definisane su pravilnicima Ministarstva poljoprivrede objavljenih u Sl.glasniku RS broj broj 58/17(osnovni pravilnik) i Službenom glasnik RSˮ, broj 25 od 30. marta 2018. godine(izmene pravilnika). Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi […]

Nastavi