Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije Pravo učešća na konkursu ima pravno lice čije je sedište na teritoriji APV pod uslovom da je partner na Projektu, i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta APV. Maksimalni iznos po učesniku: 4.000.000,00 din Rok za podnošenje prijava: 30.09.2019. Kontakt: 021/487-47-26, […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji msp kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji msp kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da […]

Nastavi