EVROPSKA KOMISIJA – Poziv za podnošenje predloga nacionalnim romskim kontakt tačkama

EVROPSKA KOMISIJA Poziv za podnošenje predloga nacionalnim romskim kontakt tačkama Rok za prijavu: 7. mar. 2024. Budžet konkursa: 1,6 miliona EUR Sektor/i: • Ostalo, Ko može da konkuriše: – Javna uprava – Organizacije civilnog društva – Ostali Kontakt: Email: Danijela.Pocuca@skgo.org Detalji konkursa Cilj ovog poziva je da podstakne implementaciju strateškog okvira EU za Rome u […]

Nastavi

EVROPSKA KOMISIJA – Poziv za uspostavljanje mreže gradova

EVROPSKA KOMISIJA Poziv za uspostavljanje mreže gradova Rok za prijavu: 18. apr. 2024. Budžet konkursa: 6 miliona EUR Ko može da konkuriše: – Javna uprava – Organizacije civilnog društva – Ostali Email: Danijela.Pocuca@skgo.org Detalji konkursa Poziv daje gradovima i opštinama mogućnost da prodube i intenziviraju svoju saradnju, razviju održive mreže i iznesu svoju dugoročnu viziju […]

Nastavi

EVROPSKA KOMISIJA – Sprečavanje i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

EVROPSKA KOMISIJA – Sprečavanje i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom   Donator: Evropska komisija Rok za prijavu: 24. apr. 2024. Budžet konkursa: 24,8 miliona EUR Ko može da konkuriše: – Javna uprava – Organizacije civilnog društva – Ostali Kontakti Email: Danijela.Pocuca@skgo.org Detalji konkursa Na raspolaganju je budžet od 24,8 miliona evra […]

Nastavi