Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 19/2019) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2019) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 1.000.000,00 dinara. […]

Nastavi