Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini Pravo učešća ima poslodavac koji ina registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%) Rok […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovpđenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre. Rok […]

Nastavi