Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS”, broj 25/2018, od 30.03.2018. godine) bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja […]

Nastavi

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko Pravo na korišćenje premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava za proizvedeno i isporučeno mleko. Za premiju za kravlje mleko isporučilac […]

Nastavi

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, […]

Nastavi