Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji će biti realizovani od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji će biti realizovani od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona […]

Nastavi