Četvrti Javni poziv za meru M3 IPARD programa namenjenog preradi poljoprivrednih proizvoda

Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Rok za podnošenje zahteva je od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021.godini

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativne migracije mladih u 2021. godini Podnosioci predloga programa Pravo učešća na konkursu imaju: • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre; • Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju: 1. Ostanak i opstanak mladih […]

Nastavi