Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini KARAKTER KONKURSA Konkurs se raspisuje na nivou Republike Srbije i prema svojoj vrsti predstavlja javni, neanonimni konkurs. Prema obliku konkurs je dvostepeni. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Projekti podržani konkursom biće prikazani, […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2022. godini: • Programi EU: o Kreativna Evropa – […]

Nastavi

Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2022. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i […]

Nastavi