Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih smanjenju negativnih migracija mladih u 2022. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih smanjenju negativnih migracija mladih u 2022. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANjA Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj smanjenje negativnih migracija mladih kroz: – […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih podršci porodici, merama populacione politike i unapređenju demografske slike društva u 2022. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih podršci porodici, merama populacione politike i unapređenju demografske slike društva u 2022. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANjA Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj […]

Nastavi

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciju porodičnog nasilja u 2022. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciju porodičnog nasilja u 2022. godini 1. PREDMET OGLAŠAVANjA Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj osnaživanje […]

Nastavi