Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2022. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2022. godini Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2022. godini dodeljuju se u visini od 2.300.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti: 1. književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); 2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); 3. […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2022. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2022. godini JAVNI INTERES Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, […]

Nastavi

Tematski program za ljudska prava i demokratiju – Srbija

EVROPSKA KOMISIJA Tematski program za ljudska prava i demokratiju – Srbija Thematic Programme on Human Rights and Democracy – Serbia Country Allocation 2021 Partneri mogu biti pravna neprofitna tela i civilne organizacije iz Srbije i zemalja EU. Trajanje projekta: 18-36 meseci Minimalni i maksimalni iznos projekta: 100.000 – 250.000 EUR Minimalni i maksimalni procenat sufinansiranja: […]

Nastavi