Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2022. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godiniJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad […]

Nastavi