Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2022. godini   Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o […]

Nastavi

Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu

Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu Krug aplikanta: Organizacije civilnog društva Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: od 5.000 do 25.000 CHF Posebni zahtevi donatora SST fondacija pomaže da se poboljšaju ekonomski uslovi stanovništva u turističkim destinacijama i zaštiti životna sredina. Takođe pomaže u promovisanju inicijativa i novih ideja za uravnoteženu kulturnu razmenu između […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2022. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2022. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2021. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi