Nabavka osnovnog stada

POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Nabavka osnovnog stada Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2008 godini Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase: vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima […]

Nastavi

Sufinansiranje javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE Sufinansiranje javnog informisanja Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje: programskih sadržaja štampanih javnih glasila i Internet izdanja: tematski članci, analize, […]

Nastavi

Sufinansiranje upotrebe službenog jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Sufinansiranje upotrebe službenog jezika Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za prvo tromesečje 2009. godine Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata […]

Nastavi