Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Konkursi

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Naziv programa

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (CPAP, 2005-2009) i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

1)    Reforma socijalne politike za decu

2)    Podrška institucijama

3)    Mobilisanje zajednice

4)    Partnerstvo za prava deteta

Cilj programa/projekta

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernica i strategija u različitim oblastima poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravlje i obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romsku decu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program „Škola bez nasilja” i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/sidu kroz zdravstveno obrazovanje baziranom na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizična ponašanja.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih prava i identifikaciji marginalizovane

i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA fasilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvo sa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa ekskluzijom i promocijom međuetničkih odnosa.

Oblast podrške:

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanje i partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu za zemlju potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godisnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan za zemlju za 2005-2009.god.

Ograničenja:

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi:

/

Kontakt:

G-đa Maria Luisa Fornara, zamenica direktorke

E-mail: mfornara@unicef.org

G-đa Jadranka Milanovic, referent za komunikacije

E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/ 3602 100

Web: www.unicef.org/serbia

zp8497586rq