Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu KO MOŽE DA SE PRIJAVI Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja […]

Nastavi

Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi strategije i aktivnosti iz akcionog plana, stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou Pravila konkursa Ova uputstva predstavljaju pravila za pripremu, podnošenje i […]

Nastavi

Kratkoročni krediti za preduzetnike

FOND ZA RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA Kratkoročni krediti za preduzetnike Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita-preostalog iznosa od ukupnog finanansijskog okvira , radi  razvoja  preduzetništva,   na  teritoriji  opštine  Kanjiža. Ukupna vrednost sredstava za dodelu  iznosi  2.560.000,00 dinara. 1.    Cilj dodele sredstava Osnovni cilj dodele sredstava je  pospešivanje  razvoja  privrede,  finansijski doprinos povećanju  broja  zaposlenih, ili održavanje postojećeg broja zaposlenih i  pospešivanje  efikasnosti  rada  malih i  srednjih  preduzeća. 2.   Namena  i  […]

Nastavi