Еvropski fond za građansko društvo za Republiku Srbiju 2023-2024

EU Еvropski fond za građansko društvo za Republiku Srbiju 2023-2024 Prioritet(i) ovog poziva za podnošenje predloga su: • Da doprinese širenju prostora za kreiranje politike i angažovanje zajednice za civilno društvo; • Proširiti i ojačati aktivni angažman civilnog društva, omogućavajući građanima da postanu aktivni učesnici procesa pridruživanja Srbije EU; • Promovisati vrednosti EU angažovanje građana […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2024. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini. Sredstva […]

Nastavi