Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to: pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim […]

Nastavi

Fond za razvoj RS DUGOROČNI KREDITI pravna lica, preduzetnici

Dugoročni krediti za pravna lica 1. Uslovi za korišćenje sredstava : Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to: pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom. 2. Krediti Fonda se mogu koristiti za: ulaganja u […]

Nastavi

USAID Srbija

Ekonomski i demokratskii razvoj Srbije je centralan za budući prosperitet i političku stabilnost jugoistočne i centralne Evrope. Da bi odredio kako najbolje da pomogne Srbiji u narednih pet godina da ostvari cilj i postane demokratska i napredna zemlja koja je na putu ka Evro-Atlantskim Integracijama, USAID se konsultovao sa lokalnim i međunarodnim ekspertima, centralnim i […]

Nastavi