Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa  invaliditetom i/ili asistenti u 2012. godini Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti […]

Nastavi

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a […]

Nastavi